november 2006

Stortinget vedtar lov som forbyr folk å ikke like brokkoli

 Fra og med månedskiftet vil alle nordmenn som ikke liker brokkoli risikere å få fengselsstraffer med tvangsforing av den helsebringende grønnsaken.Stortinget hå...
hits